images

Christiansborg - Ruinerne under Christiansborg

I kælderen under Christiansborg Slot, findes velbevarede ruiner af biskop Absalons Borg fra 1167 og det efterfølgende Københavns Slot.

I et tilhørende udstillingslokale fortælles om de forskellige slottes historie med tekst, billeder og modeller af slottene.

Det er usædvanligt, at en bygning som Christiansborg, Danmarks politiske centrum, også rummer rester af landets middelalderlige hovedborg.

Opdaget ved et tilfælde

Da fundamentet til det nuværende Christiansborg Slot skulle støbes, stødte arbejderne på ruiner af flere bygninger og stykker af en ringmur.

Nationalmuseets eksperter blev tilkaldt, og det viste sig, at ruinerne gik tilbage til omkring år 1167. Det var Biskop Absalons borg, der dengang lå på en lille ø uden for Købmændenes havn.

Borgen var omgivet af en ringmur, og den stod i 200 år. I ruinerne er det muligt at følge, hvordan borgen gennem årene er blevet udviklet og fornyet.

Ombygget af flere omgange

Københavns Slot, der siden blev bygget på stedet, var en ringborg med et stort solidt tårn og en voldgrav. Borgen blev bygget om mange gange, blandt andet satte Christian IV et spir på det store tårn, der under navnet Blåtårn blev kendt som fængselstårn.

I 1720’erne byggede Frederik IV slottet helt om, men slottet blev så tungt, at murene begyndte at skride ud og slå revner.

Det stod derfor klart for hans efterfølger, Christian VI, at der skulle bygges et helt nyt slot, og i 1731 påbegyndtes nedrivningen af Københavns Slot for at give plads til det første Christiansborg.

Åbningstider
Oktober- maj
Tirsdag - søndag 10:00 - 17:00

Juni - september
Alle dage 10:00 - 17:00
Adresse

Prins Jørgens Gård 1
1218København K
Danmark