images

Torpedomissilbåden Sehested - Skibene på Holmen

Torpedomissilbåden Sehested var et af 10 skibe af skibstypen Willemoes-klassen, der under den kolde krig udgjorde en fremtrædende del af søforsvaret af Danmark og NATO.

Fjenden havde god grund til at frygte skibstypen, der trods sin forholdsvis beskedne størrelse og lille besætning var lige så slagkraftig som større krigsskibe. Skibene var udstyret med trådstyrede torpedoer, langtrækkende Harpoon-missiler og en kraftig 76 mm maskinkanon. Skibene kunne lægge miner og var udstyret med moderne udstyr inden for varsling, kampinformation og ildledelse. Samtidig var skibene sødygtige og kunne sejle op til 40 knob (74 km/t).

Besætningen på en Willemoes-klasse bestod af 25 unge mænd og kvinder, der sejlede under trange kår. Der blev stillet store krav til det enkelte besætningsmedlem om faglig dygtighed og samarbejdsevne. Hvis du besøger Sehested, vil du møde dygtige rundvisere, hvoraf nogen selv har sejlet på skibe af Willemoes-klassen.

Åbningstider
14. - 18. april (Påske): 11.00 - 17.00
Visse weekender i april, maj og juni
(Se hjemmeside for konkrete): 11.00 - 17.00
25. juni - 21. august: 11.00 - 17.00
27. - 28. august: 11.00 - 17.00
14. oktober: 11.00 - 17.00
15. - 23. oktober: 11.00 - 17.00
Adresse

Elefanten 2
1439Copenhagen
Danmark