images
Museum of Copenhagen
Museum of Copenhagen
Museum of Copenhagen
Museum of Copenhagen

Københavns Museum

På det nye Københavns Museum kan København og københavnernes historie gennem 14.000 år opleves. Museet har til huse i det tidligere Overformynderis bygning i Stormgade 18 - en arkitektonisk perle fra 1893, der nu atter åbnes for offentligheden. Bygningen har gennemgået en omfattende restaurering, hvorunder bygningens oprindelige farveholdning er blevet genskabt, og er i sig selv et besøg værd. 

På Københavns Museum bydes velkommen i en museumshave – en oase, hvor kunstinstallationer og byhaver vækker nysgerrighed og inviterer folk ind til samtaler om fortiden og fremtidens dyrkningsmetoder og forsyning af byen. Dette sker med udgangspunkt i artslister fra latriner udgravet af arkæologer på Københavns Museum i forbindelse med udgravningerne til Metroringen. Driften af museumshaven sikres af lokale daginstitutioner.

Udstillinger - en vandring gennem Københavns historie 
Museets permanente udstillinger er baseret på konceptet kronotopi. En vandring i udstillingerne er med dette koncept således både en vandring gennem forskellige steder i byen og en vandring i tiden. Konceptet integrerer byen i museet og kobler museet til byens kvarterer og mennesker, idet der tages udgangspunkt i et konkret sted i nutidens by, hvor historien stadig kan opleves, f.eks. Rådhuspladsen. I udstillingerne kan du bl.a. komme helt tæt på resterne af søjlerne fra den ufuldendte kuppelkirke Skt. Annæ Rotunda et byggeri igangsat af Christian d. IV, eller være med til at vurdere potentialerne af byens mange katastrofer. Øverst i museumsbygningen findes Københavnermodellen – en imponerende model over København, der sammen med en film om København skaber en tematisk rejse gennem byens historie formidlet gennem kort og billeder. 

I museets særudstilling vises ”Metropolens portrætmaler”, der forholder sig til fascinationen af byudviklingen i tiden omkring Stormgade 18s opførelse med udgangspunkt i maleren Paul Fischers værker. Fischers tid og værk spejles i nutidens byudvikling og positionering af København anno 2018.

Café, galleri og Arkæologisk Værksted
Udover udstillinger huser museet en café, en museumsbutik samt et Galleri, hvor Fraklip fra Museets tilblivelse vises. Ved siden af museet findes Arkæologisk Værksted, der fungerer som afvaskning- og registreringsområde for de fund, der løbende genereres af museets arkæologiske udgravninger. Publikum vil blive inviteret til forløb, hvor de selv kan tage del i processen og få nyt indblik i museets arkæologiske samling og arbejdsfelt.

Åbningstider
Opens August 29, 2019
Adresse

Stormgade 18
1555København V
Danmark