images
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen
Copenhagen

Christiansborg - De Kongelige Stalde

De Kongelige Stalde er et omfattende staldanlæg, der ligger i bygningerne rundt om ridebanen ved Christiansborg Slot på Slotsholmen i København.

Allerede i 1500-tallet lå der bag Københavns Slot et større staldanlæg, der rummede kongens heste og vognpark. I 1590 talte en udenlandsk rejsende 52 heste i staldene.
På den hesteinteresserede Christian 5.s tid i slutningen af 1600-tallet var der ca. 170 heste og 152 ansatte i De Kongelige Stalde. Der var direkte adgang til staldene fra slottet via en løngang, og kongen kom her dagligt.

Nyt og større staldanlæg

Kort efter sin tronbestigelse i 1730, tog Kong Christian 6. initiativ til at nedrive det umoderne Københavns Slot for at give plads til et nyt: det første Christiansborg Slot. I den forbindelse blev det gamle staldanlæg bag Københavns Slot også revet ned for at give plads til et nyt og større staldanlæg.

Det nye og stadig eksisterende staldanlæg blev opført i 1738-1745, og omfattede en udendørs ridebane og et indendørs ridehus. Det meste af stueetagen blev indrettet som stalde med plads til 87 rideheste og 165 køreheste.

Levende museum

Samlingen i De Kongelige Stalde rummer seletøjsmuseum med gamle uniformer fra den Kongelige Stald Etat, stald med kongehusets køre- og rideheste, samt vognremise med gallakareter og vogne, hvoraf nogle stadig bruges i dag ved særlige lejligheder.

I dag er knap 20 heste opstaldet i De Kongelige Stalde, og derfor er det et delvist levende museum. Hestene er dog på græs i den almindelige ferieperiode. Besøg i Majestætens stalde og kareter kan arranges ved særlig aftale.

Åbningstider
28. MAJ - JUNI
Mandag - Søndag 13:30-16:00
JULI
Mandag - Søndag 10:00-17:00
AUGUST - SEPTEMBER
Mandag - Søndag 13:30-16:00
OKTOBER - MARTS
Tirsdag - Søndag 13:30-16:00
Adresse

Christiansborg Ridebane
1218København K
Danmark